- A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ELVEI -

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: RODO) követelményeinek végrehajtásával összefüggésben szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatai kezelésének elveiről és az ezzel kapcsolatos jogairól.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban a felhasználók minden fontos információt megtalálnak az ügyfeleink és felhasználóink személyes adatainak felhasználására vonatkozóan, függetlenül a velünk való kapcsolattartáshoz használt csatornától vagy eszköztől (online vagy személyesen), és a Alfaram sp. z o.o. által kínáltaktól.

Alfaram sp. z o.o. rendszeresen felülvizsgálja ezt az adatvédelmi szabályzatot, és amennyiben szükséges, többek között az új jogszabályok miatt, ennek megfelelően frissíti azt.

KI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK ADATKEZELŐJE?

Az Ön személyes adatainak kezelője a Alfaram sp. z o.o. székhelye: ul. Prosta 14, 38-200 Jasło, VAT: PL6852352767, e-mail címe: shop@alfaram.hu (a továbbiakban: "Adatkezelő");

MILYEN CÉLBÓL, MILYEN ALAPON ÉS MENNYI IDEIG KEZELI AZ ÜGYINTÉZŐ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

az Ön felhasználóként történő regisztrációjának kezelése (a weboldalon történő fiók létrehozása esetén), beleértve az Ön adatainak feldolgozását annak érdekében, hogy Önt felhasználóként azonosítsák, és hozzáférést biztosítsanak Önnek bizonyos funkciókhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek a regisztrált felhasználók számára állnak rendelkezésre.

MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?

bekezdés:

Az Ön adatainak feldolgozásának célja: a) Az Ön adatainak feldolgozásának célja

  Az
 • Ön mint felhasználó regisztrációjának kezelése (a weboldalon történő fiók létrehozása esetén), beleértve az Ön adatainak feldolgozását annak érdekében, hogy Önt mint felhasználót azonosítsák, és hozzáférést biztosítsanak Önnek a regisztrált felhasználók számára elérhető különböző funkciókhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz
 • .
 • Egyéb szerződések vagy azok megkötésére irányuló tevékenységek (értékesítési, tanácsadói, bizományosi, szolgáltatási és egyéb polgári jogi szerződések, formától és helytől függetlenül) végrehajtása.
 • A köztünk és Ön között létrejött szerződés teljesítése, beleértve az Ön kérésének teljesítését a tranzakciók feldolgozásával

kapcsolatban,

  .

  b) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

   A
  • RODO 6. cikk (1) bekezdés B) pontjának rendelkezése

  c) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐSZAKA

  Az Ön adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön regisztrált felhasználói státuszát fenntartja (azaz amíg úgy nem dönt, hogy leiratkozik.

  2. bekezdés:

  (a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

   Az
  • Önnel való szerződéskötésre irányuló tevékenység elvégzése, azaz az Ön megrendelésének feldolgozása (ha Ön vásárolt vagy vásárolni kíván üzletünkben: mind a helyhez kötött, mind az online üzletben),
  • ,
  • hogy kapcsolatba lépjen Önnel, hogy tájékoztassa Önt a frissítésekről vagy

  az Ön által megrendelt

  • funkciókkal, termékekkel

  vagy szolgáltatásokkal

  • kapcsolatos információkról, beleértve a termékek vagy nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos felmérések küldését, valamint a megvásárolt termékekkel kapcsolatos fizetés kezelése, függetlenül a választott fizetési módtól;

  .

  b) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

  • A RODO
  • 6. cikk (1) bekezdés b)

  pontjának rendelkezése A RODO

  • 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának rendelkez

  ése A RODO

  • 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése

  .

  Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, különösen az Ön megrendelésével vagy a megvásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatos események kezelése céljából, az Ön adatainak feldolgozása az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges.

  c) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐSZAKA

  Az Ön adatait az Ön által megvásárolt termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának kezeléséhez szükséges ideig kezeljük, beleértve az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos esetleges visszaküldéseket, panaszokat vagy reklamációkat.

  bekezdés:

  a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

   a
  • visszaküldések, panaszok/garanciák (ha Ön igényt jelentett be ezen a számlán),
  • a kapcsolatfelvételi űrlapon/ e-mailben/telefonon feltett kérdés megválaszolása az üzletünkben leadott vagy leadandó megrendeléssel kapcsolatban,

  b) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

  Úgy véljük, hogy jogos érdekünk fűződik az Ön által a különböző kapcsolattartási módokon keresztül megfogalmazott kérések és kérdések kezeléséhez. Értelmezésünk szerint ezen adatok feldolgozása az Ön számára előnyös, mivel így megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani Önnek, és válaszolni tudunk az Ön kérdéseire.

  Ha az Ön kérdése az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos, amelyekről alább tájékoztatjuk, vagy a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszával kapcsolatos, akkor az Ön adatainak feldolgozására az a követelmény jogosít fel minket, hogy eleget tegyünk a részünkről fennálló jogi kötelezettségeinknek.

  c) AZ ADATAI KEZELÉSÉNEK IDŐSZAKA

  Megkeresés esetén a szerződés megkötésére irányuló tevékenységekkel kapcsolatos levélváltás időtartamára (amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre), valamint szerződéskötés (megrendelés leadása) esetén: a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra, azzal a kikötéssel, hogy az adatokat esetenként a szerződés lejárta után is feldolgozhatják, de csak akkor, ha ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy megkövetelik, pl. statisztikai, számlázási célú feldolgozás.

  bekezdés:

  a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

  • A hűségprogramban való részvétel, ha Ön a jelentkezési lap kitöltésével csatlakozott a programhoz,

  .

  5. bekezdés:

  a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

   az
  • alkalmazandó adóügyi, pénzügyi és szerződéses jogszabályokból eredő kötelezettségek

  teljesítése,

  • beleértve az Adatkezelőnek az uniós vagy lengyel jog szerinti egyéb jogi kötelezettségeinek teljesítését (pl. a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke, adóhivatalok felé)

  .

  b) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

   A
  • RODO 6. cikke (1) bekezdésének C.

  pontja

   c) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐSZAKA

   Az adatok megőrzésének időtartama a törvény szerinti megőrzési kötelezettség lejártáig.

   6. pont:

   a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

    A
   • tevékenységünkkel kapcsolatos kereskedelmi, marketing és egyéb információk küldése e-mail vagy sms üzenetek formájában a megadott e-mail címekre és mobiltelefonszámokra, a közösségi hálózatra, valamint

   a

    címre.

    b) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

     A
    • RODO 6. cikke (1) bekezdésének C)

    pontja

     bekezdés:

     (a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

     • Feldolgozás, amennyiben Ön feliratkozott hírlevelünkre: személyes adatait a feliratkozás kezelése érdekében kezeljük, beleértve a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos, személyre szabott információk küldését különböző eszközökön keresztül (például e-mailben vagy SMS-ben, ha Ön ehhez hozzájárult). Ezen túlmenően, ha Ön ehhez hozzájárult, és aktiválta a telefonján, push értesítések segítségével is el tudjuk juttatni Önnek ezeket az információkat.

     .

     b) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

     Vagy az Ön hozzájárulása, vagy az Adatkezelő jogos érdeke az Ön adatainak feldolgozásához (direkt marketing esetén).

     Az Ön adatainak marketing célú feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása.

     Annak érdekében, hogy az Ön egyéni preferenciáira szabott információkat tudjunk Önnek kínálni, úgy véljük, hogy jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a birtokunkban lévő információk (például az Ön böngészési preferenciái, kedvelései vagy vásárlási előzményei) és a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok vagy nyelvi adatok alapján összeállítsuk az Ön profilját. Ezen adatok feldolgozása véleményünk szerint az Ön számára is előnyös, mivel lehetővé teszi, hogy javítsa a felhasználói élményt, és hogy az Ön preferenciáinak megfelelő információkhoz férjen hozzá.

     c) AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK IDŐSZAKA

     A cél eléréséhez szükséges időtartam, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik személyes adatainak e célból történő feldolgozása ellen, vagy - amennyiben Ön marketing célú hozzájárulását adta - a hozzájárulás visszavonásáig.

     A hírlevélről bármikor ingyenesen leiratkozhat a https://alfaram.hu/newsletter címen keresztül, vagy a felhasználóknak küldött bármely levelünkben található utasításokat követve. Ha nem kíván push-értesítéseket kapni, akkor ezt a lehetőséget mobiltelefonján kikapcsolhatja.

     8. bekezdés:

     a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

      az
     • Adatkezelőnél történő foglalkoztatásra jelentkezők esetében az Ön által megpályázott pozícióra vonatkozó felvételi eljárás leb

     onyolítása

      b) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

      A RODO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja a Munka Törvénykönyve 221. cikkével összefüggésben - az adatok feldolgozása a szerződés megkötéséhez is szükséges - az adatkezelés alapja tehát a RODO 6. cikke (1) bekezdésének B) pontja, a törvény által nem előírt adatok vagy az adatkezelési időszak meghosszabbítása tekintetében pedig - az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, azaz a RODO 6. cikke (1) bekezdésének A) pontja.

      c) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐSZAKA

      A folyamatban lévő felvételi eljárás befejezéséhez szükséges időtartam, vagy hosszabb időtartam, ha Ön hozzájárulását adta (ebben az esetben a hozzájárulásában megjelölt időtartamig).

      bekezdés:

      (a) Az Ön adatainak feldolgozásának célja

      • egyéb, jogszerű célok teljesítése, beleértve - amennyiben ez szükséges a bírósági, közigazgatási vagy egyéb bíróságon kívüli eljárásokban felmerülő követelések megállapításához, kivizsgálásához vagy védelméhez - az Adminisztrátor tevékenységéből eredő követelések megállapítása, kivizsgálása és az azokkal szembeni védelem

      .

      b) Az adatkezelés jogalapja

      A RODO 6. cikke (1) bekezdésének F) pontjában foglalt rendelkezés

      az Adatkezelő jogos érdeke az adatok feldolgozásához

      c) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDEJE

      A törvény szerinti követelések elévülési ideje;

      Követelések érvényesítésére irányuló eljárás esetén az Ön adatait az eljárás jogerős befejezéséig tároljuk.

      10. bekezdés:

      a) AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

      • könyvelés és adónyilvántartás vezetése

      b) Az adatkezelés jogalapja

      A RODO 6. cikke (1) bekezdésének C) pontja, összefüggésben a számviteli törvény 74. cikke (2) bekezdésének rendelkezésével, valamint egyéb speciális számviteli rendelkezésekkel.

      (c) AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK IDŐSZAKA

      A számviteli és adózási nyilvántartások megőrzésének a jogszabályban meghatározott időtartama.

      TÖRVÉNYTÍPUSOK MAGYARÁZATOKKAL

      A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

      Az adatkezelő - a kérelmet benyújtó érintett részére - tájékoztatást nyújt az adatok kezeléséről, beleértve az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelés körét, az adatok címzettjeit, az adatok tervezett törlésének időpontját;

      AZ ADATOK MÁSOLATÁNAK MEGSZERZÉSÉHEZ VALÓ JOG

      Az adatkezelő - az érintett és a kérelmező számára - az érintettre vonatkozó feldolgozott adatok másolatát biztosítja;

      A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

      Az Adatkezelő köteles kijavítani a feldolgozott adatokban lévő ellentmondásokat vagy hibákat, és hiányos adatok esetén kiegészíteni azokat; Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön regisztrált felhasználó, akkor a felhasználói fiókjában a személyes adataira vonatkozó fülre is beléphet, ha módosítani vagy frissíteni szeretné személyes adatait. Mindenesetre kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatainak bármilyen módon történő aktív megadásával Ön kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek és pontosak, és vállalja, hogy értesíteni fog minket az ilyen adatokban bekövetkező bármilyen változásról. A regisztrációs űrlapokon megadott helytelen, valótlan vagy hiányos adatokból eredő, a Rendszergazdának vagy bármely harmadik félnek okozott veszteség vagy kár az Ön kizárólagos felelőssége marad. Kérjük, vegye figyelembe, hogy általában csak az Ön személyes adatait kell megadnia nekünk, harmadik fél adatait nem, kivéve a jelen Adatvédelmi szabályzat által megengedett mértékben.

      AZ ADATOK TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG

      Az érintett kérheti azon adatok törlését, amelyek feldolgozása már nem szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyekhez azokat gyűjtötték, vagy ha a feldolgozásnak már nincs alapja;

      AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

      Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelését az adatok tárolására vagy az érintettel egyeztetett tevékenységek elvégzésére korlátozza, ha az érintett véleménye szerint az Adatkezelő pontatlan adatokkal rendelkezik, vagy azokat indokolatlanul kezeli;

      AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

      Amennyiben az adatok kezelésére i) egy megkötött szerződéssel összefüggésben kerül sor, vagy ii) hozzájárulás alapján történik. Az Adatkezelő az adatokat géppel olvasható formátumban adja ki az érintettnek. Az is megengedett, hogy az érintett utasítsa az Adatkezelőt, hogy az adatokat közvetlenül egy másik szervezetnek küldje meg, feltéve, hogy az Adatkezelő és az ilyen szervezet között technikai lehetőségek állnak rendelkezésre.

      A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁS JOGA

      Az érintett bármikor tiltakozhat a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen. Az érintett nem köteles indokolni a tiltakozást.

      AZ ADATKEZELÉS EGYÉB CÉLJAI ELLENI TILTAKOZÁS JOGA KÜLÖNLEGES HELYZETEKBEN

      Az érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelő jogos érdekein alapuló, nem marketing célú adatkezelés ellen. A tiltakozást az érintett különleges helyzetének megjelölésével kell indokolnia, amely az érintett véleménye szerint indokolja az Adatkezelő által kifogásolt adatkezelés megszüntetését.

      A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

      Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik, az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

      PANASZHOZ VALÓ JOG

      Ha Ön úgy véli, hogy az adatkezelés a RODO vagy más adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével történik, panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóság elnökénél.

      A RODO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti rendelkezés

      Az Ön adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön regisztrált felhasználói státuszát fenntartja (azaz amíg úgy nem dönt, hogy leiratkozik) Ügyfél/leendő ügyfélszolgálat

      a köztünk és Ön között létrejött szerződés teljesítése, beleértve a tranzakció feldolgozásával kapcsolatos kérésének teljesítését is

      az Önnel kötött szerződés teljesítése, azaz az Ön megrendelésének feldolgozása (ha Ön vásárolt vagy vásárolni kíván az üzletünkben: akár az üzletben, akár online),

      az Önnel való kapcsolatfelvétel az Ön tájékoztatása érdekében

      az Ön által kért funkciókkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos frissítések vagy információk eljuttatása az Ön számára, beleértve a termékek vagy szolgáltatások minőségével kapcsolatos felmérések küldését, valamint

      a megvásárolt termékekkel kapcsolatos fizetések kezelése, függetlenül a választott fizetési módtól;

      a visszaküldések és panaszok/garanciák kezelése (ha Ön ezzel kapcsolatban igényt jelentett be),

      a kapcsolatfelvételi űrlapon/e-mailben/telefonon feltett, az üzletünkben leadott vagy tervezett megrendeléssel kapcsolatos kérdés megválaszolása,

      a hűségprogramban való részvétel, ha a jelentkezési lap kitöltésével csatlakozott a programhoz,

      egyéb szerződések teljesítése vagy azok megkötésére irányuló cselekmények (adásvételi szerződés, tanácsadói szolgáltatás, megbízási szerződés, szolgáltatásnyújtás és egyéb polgári jogi szerződések, függetlenül azok formájától).

      és helyétől függetlenül).

      A RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése

      A RODO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjában foglalt rendelkezés

      A RODO 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezése

      Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, különösen egy megrendeléssel vagy egy megvásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatos események kezelése céljából, az adatkezelés az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges.

      Úgy véljük, hogy jogos érdekünk fűződik az Ön által a különböző kapcsolattartási módokon keresztül megfogalmazott kérések és megkeresések kezeléséhez. Értelmezésünk szerint ezen adatok feldolgozása az Ön számára előnyös, mivel így megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani Önnek, és válaszolni tudunk az Ön kérdéseire.

      Ha az Ön kérdése az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos, amelyekről alább tájékoztatjuk, vagy a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszával, akkor az Ön adatainak feldolgozására az a követelmény jogosít fel bennünket, hogy megfeleljünk a részünkről fennálló jogi kötelezettségeinknek.

      Az Ön adatait az Ön által megvásárolt termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának kezeléséhez szükséges ideig kezeljük, beleértve az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos visszaküldéseket, panaszokat vagy reklamációkat.

      Megkeresés esetén a megkereséssel kapcsolatos levélváltás időtartamára.

      megkeresés esetén a szerződéskötéshez vezető lépésekkel kapcsolatos levelezésváltás időtartamára (abban az esetben, ha a szerződés nem jön létre), valamint a szerződés megkötése (megrendelés leadása) esetén: a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra, azzal a kikötéssel, hogy az adatokat esetenként a szerződés lejárta után is feldolgozhatják, de csak akkor, ha ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy megkövetelik, pl. statisztikai, számlázási célú feldolgozás.

      az alkalmazandó jog szerinti kötelezettségek teljesítése az adózási, pénzügyi, szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben, beleértve az EU vagy a lengyel jog alapján az ügyintézőre háruló egyéb jogi kötelezettségek teljesítését (pl. a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke, adóhivatalok felé).

      A RODO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés.

      Ezen adatok tárolásának időtartama a jogszabály szerinti tárolási kötelezettségek lejártáig A tevékenységünkkel kapcsolatos kereskedelmi, marketing és egyéb információk küldése e-mail vagy sms üzenetek formájában a megadott e-mail címekre és mobiltelefonszámokra, közösségi hálózatra, valamint feldolgozás, amennyiben Ön feliratkozott hírlevelünkre: személyes adatait a feliratkozás kezelése érdekében kezeljük, beleértve a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos, személyre szabott információk küldését különböző eszközökön keresztül (például e-mail vagy sms formájában, amennyiben Ön ehhez hozzájárult). Ezen túlmenően ezeket az információkat push-értesítések segítségével is eljuttathatjuk Önnek, ha Ön ehhez hozzájárult, és aktiválta azokat a telefonján.

      Ez a fajta adatfeldolgozás magában foglalja az Ön vagy az Ön vásárlói profiljának elemzését annak megállapítása érdekében, hogy mik az Ön preferenciái, és így milyen termékek és szolgáltatások illenek leginkább az Ön stílusához, azzal a céllal, hogy az Ön számára releváns információkat küldjünk Önnek (pl. az Ön vásárlási előzményei és böngészési preferenciái alapján - azaz attól függően, hogy milyen termékekre kattint), olyan termékeket fogunk javasolni, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, és ha Ön regisztrált felhasználó, akkor a "kosárvisszaállítás" funkciót is biztosítjuk Önnek.

      A RODO 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjának rendelkezései

      Az Ön hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke az Ön adatainak feldolgozásához (direkt marketing esetén).

      Az Ön adatainak marketing célú feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása.

      Annak érdekében, hogy az Ön egyéni preferenciáira szabott információkat tudjunk Önnek kínálni, úgy véljük, hogy jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló információk (például az Ön böngészési preferenciái, kedvelései vagy vásárlási előzményei) és az Ön által megadott személyes adatok vagy nyelv alapján összeállítsuk az Ön profilját. Ezen adatok feldolgozása véleményünk szerint az Ön számára is előnyös, mivel lehetővé teszi, hogy javítsa a felhasználói élményt, és hogy az Ön preferenciáinak megfelelő információkhoz férjen hozzá.

      A cél eléréséhez szükséges időtartam, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik személyes adatainak e célból történő feldolgozása ellen, vagy - ha Ön marketing célú hozzájárulását adta - amíg Ön vissza nem vonja azt.

      az ügyintézőnél történő foglalkoztatásra jelentkezők esetében a felvételi eljárás lefolytatásához az Ön által megpályázott pozícióra vonatkozóan.

      a RODO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, összefüggésben a Munka Törvénykönyve 221. cikkével, art. - az adatok feldolgozása szükséges a szerződés megkötéséhez is - az adatkezelés alapja tehát a RODO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a törvény által nem előírt adatok vagy az adatkezelési időszak meghosszabbítása tekintetében pedig - az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, azaz a RODO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

      A folyamatban lévő felvételi eljárás befejezéséhez szükséges időtartam, vagy ennél hosszabb időtartam, ha Ön hozzájárulását adta (ebben az esetben a megadott időtartamig

      az Ön hozzájárulásában megjelölt időtartamra) egyéb, jogilag indokolt célok teljesítése, beleértve - amennyiben ez a bírósági, közigazgatási vagy egyéb nem bírósági eljárásokban felmerülő követelések megállapításához, kivizsgálásához vagy védelméhez szükséges - az ügyintéző tevékenységéből eredő követelések megállapítását, kivizsgálását és az azokkal szembeni védekezést.

      A RODO 6. szabálya (1) bekezdésének f) pontja.

      az ügyvezető általi adatfeldolgozás jogos érdeke

      A törvény szerinti követelések elévülési ideje;

      abban az esetben, ha követelések érvényesítésére eljárás indul, az Ön adatait az eljárás jogerős befejezéséig tároljuk.

      A számviteli és adóügyi nyilvántartások vezetése

      A RODO 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése a számviteli törvény 74. cikk (2) bekezdésének rendelkezésével, valamint egyéb speciális számviteli rendelkezésekkel összefüggésben.

      A számviteli és adóügyi nyilvántartások megőrzési ideje a jogszabályban meghatározottak szerint.

      Azon túlmenően, hogy az Ön adatait a vonatkozó cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig kezeljük, ezt követően azokat megfelelően nyilvántartjuk és védjük olyan hosszú ideig, ameddig a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a feldolgozásukból kötelezettségek keletkezhetnek. Az esetleges keresetek elévülését követően minden egyes esettől függően eljárunk az Ön személyes adatainak törlése érdekében.

      MELY SZEMÉLYES ADATAIT KEZELI AZ ADATKEZELŐ?

      A megadott céltól és az Ön személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának jogalapjától, valamint a

      az Ön által használni kívánt terméktől, szolgáltatástól vagy funkciótól függően minden alkalommal más-más adatokra lesz szükségünk, amelyek általában - a helyzettől függően - a következő információkat tartalmazzák:

      • azonosító adatok, többek között: keresztnév, vezetéknév, PESEL, TIN, születési dátum;
      • kapcsolattartási adatok, többek között: szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, közösségi hálózati azonosító/nickname;
      • pénzügyi és tranzakciós adatok (pl. fizetési vagy bankkártyaadatok, vásárlásokra, megrendelésekre, visszaküldésekre vonatkozó információk stb.
      • ).
      • );
      • kapcsolati, geolokációs és böngészési

      adatok;

      • kereskedelmi információk (pl. hogy Ön feliratkozott-e hírlevelünkre)
      • ;
      • egyéb, a szerződések megkötése és teljesítése céljából gyűjtött és feldolgozott adatok, valamint a kapcsolódó jogok, beleértve, de nem kizárólagosan a bankszámlaszámokat;
      • az Ön tetszésével
      • és
      • preferenciáival kapcsolatos adatok;
      • a cookie-kkal kapcsolatos adatok;

      .

      Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben személyes adatok megadására kérjük annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek valamelyik funkcióhoz vagy szolgáltatáshoz, néhány mezőt kötelezően bejelölünk, mivel ezek olyan adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az adott szolgáltatást nyújthassuk, vagy hozzáférést biztosítsunk Önnek egy adott funkcióhoz.

      HOGYAN SZERZI MEG AZ ADATKEZELŐ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

      A legtöbb személyes adatot általában Ön maga adja meg nekünk. Megrendelés leadásakor közvetítő szolgáltatásoktól, aukciós szolgáltatásoktól (amelyeket Ön használ, amikor megrendelést ad le nálunk) is megkaphatjuk az Ön adatait.

      MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

      Önnek joga van az adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törlésének kéréséhez, az adatai másolatának megszerzéséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, a hozzájárulásának bármikor történő visszavonásához anélkül, hogy ez befolyásolná az Ön hozzájárulása alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét - amennyiben az adatkezelés az Art. 6(1)(a) RODO, azaz az Ön által adott hozzájárulás alapján történik, valamint a felügyeleti hatóságnál (azaz a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél) történő panasztételhez való jog, ha az Ön adatainak feldolgozása a jogszabályi előírások megsértésével történik.

      Amennyiben élni kíván jogával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 6. pontban részletezett módon.

      JOGOK TÍPUSA

      A JOG MAGYARÁZATA

      A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

      Az adatkezelő - a kérelmet benyújtó érintett részére - tájékoztatást nyújt az adatkezelésről, beleértve az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelés körét, az adatok címzettjeit, az adatok tervezett törlésének időpontját;

      Emlékeztetőül, ha Ön regisztrált felhasználó, akkor a személyes adataira vonatkozó lapon is hozzáférhet ezekhez az információkhoz.

      AZ ADATAI MÁSOLATÁNAK MEGSZERZÉSÉHEZ VALÓ JOG

      Az adatkezelő - a kérelmet benyújtó érintett számára - másolatot biztosít az érintettre vonatkozó kezelt adatokról;

      A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

      Az adatkezelő köteles kijavítani a feldolgozott adatokban található ellentmondásokat vagy hibákat, és hiányos adatok esetén kiegészíteni azokat;

      Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön regisztrált felhasználó, akkor a felhasználói fiókjában a személyes adataira vonatkozó fülre is beléphet, hogy módosítsa vagy frissítse személyes adatait. Kérjük, minden esetben tartsa szem előtt, hogy személyes adatainak bármilyen módon történő aktív megadásával Ön kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek és pontosak, és vállalja, hogy értesíteni fog minket az adatokban bekövetkező bármilyen változásról. A regisztrációs űrlapokon valótlan, valótlan vagy hiányos adatok megadásából eredő, a Rendszergazdának vagy bármely harmadik félnek okozott veszteség vagy kár az Ön kizárólagos felelőssége marad. Kérjük, vegye figyelembe, hogy általában csak az Ön személyes adatait kell megadnia nekünk, harmadik felekét nem, kivéve a jelen Adatvédelmi szabályzat által megengedett mértékben.

      AZ ADATOK TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG

      Az érintett kérheti azon adatok törlését, amelyek feldolgozása már nem szükséges azon célok valamelyikéhez, amelyekhez azokat gyűjtötték, vagy ha a feldolgozásnak már nincs alapja;

      AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

      az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelését az adatok tárolására vagy az érintettel egyeztetett tevékenységek elvégzésére korlátozza, ha az érintett véleménye szerint az Adatkezelő pontatlan adatokkal rendelkezik, vagy azokat indokolatlanul kezeli;

      AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

      amennyiben az adatok kezelésére i) a megkötött szerződéssel összefüggésben vagy ii) a megadott hozzájárulás alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat géppel olvasható formátumban adja ki az érintettnek. Az is megengedett, hogy az érintett utasítsa az Adatkezelőt, hogy az adatokat közvetlenül egy másik szervezetnek küldje meg, feltéve, hogy az Adatkezelő és az ilyen szervezet között technikai lehetőségek állnak rendelkezésre.

      A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁS JOGA

      Az érintett bármikor tiltakozhat a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen. Az érintett nem köteles a tiltakozást megindokolni.

      AZ ADATKEZELÉS EGYÉB CÉLJAI ELLENI TILTAKOZÁS JOGA KÜLÖNLEGES HELYZETEKBEN

      Az érintett bármikor tiltakozhat az Adatkezelő jogos érdekein alapuló, a marketing céltól eltérő célú adatkezelés ellen. A tiltakozást az érintett különleges helyzetének megjelölésével kell indokolnia, amely az érintett véleménye szerint indokolja az Adatkezelő által kifogásolt adatkezelés megszüntetését.

      A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

      Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik, az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

      PANASZHOZ VALÓ JOG

      Abban az esetben, ha az adatkezelés a RODO vagy más adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit sértőnek minősül, a Felhasználó panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóság elnökénél.

      HOGYAN GYAKOROLHATJA JOGAIT A SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?

      Jogai gyakorlására vonatkozó kérelmet nyújthat be:

      • e-mailben: shop@alfaram.hu
      • postai úton: Alfaram sp. z o.o. ul. Prosta 14, 38-200 Jasło, "RODO" megjegyzéssel

      .

       .

       Ha az ügyintéző nem tudja azonosítani a kérelmet benyújtó személyt - további információkat fog kérni.

       A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján is benyújthatja (adatbiztonsági okokból az Adminisztrátor közjegyző vagy meghatalmazott szakmai képviselő (ügyvéd/jogtanácsos) által hitelesített meghatalmazás használatát szorgalmazza).

       A kérelmet a beérkezéstől számított egy hónapon belül meg kell válaszolni.

       Amennyiben e határidő meghosszabbítása szükséges, az ügyintéző tájékoztatja Önt a késedelem okairól.

       A válasz postai úton érkezik, kivéve, ha a kérelmet e-mailben küldték, vagy elektronikus választ kértek.

       KÖTELEZŐ-E ÖNNEK SZEMÉLYES ADATOKAT SZOLGÁLTATNI?

       Bizonyos esetekben az általunk meghatározott mértékű személyes adatok megadása szükséges és kötelező számunkra a szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében. Ez különösen vonatkozik a megrendelések teljesítésére, az egyéb szerződések vagy szerződéskötést megelőzően általunk tett intézkedésekre, valamint egyéb olyan intézkedésekre, amelyek az Ön jogának vagy kérésének teljesítése érdekében az Ön személyes adatainak feldolgozását igénylik. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatszolgáltatása a fenti mértékben elvileg önkéntes, ennek elmulasztása azonban azt eredményezi, hogy az Adatkezelő nem tudja elvégezni a fenti tevékenységeket.

       Más esetekben, különösen az általunk végzett különböző marketingtevékenységekkel kapcsolatban, a személyes adatok megadása vagy az e célból megadott személyes adatok feldolgozása önkéntes, ami azt jelenti, hogy a megadás megtagadása nem akadályozza Önt szolgáltatásaink igénybevételében. Önnek joga van bármikor visszavonni az Adminisztrátornak adott marketing hozzájárulását, ha a hozzájárulás visszavonásáról szóló tájékoztatást elküldi az office@alfaram.hu címre vagy postai úton a fenti címre Alfaram sp. z o.o.

       KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN ADATAIHOZ?

       Először is, az Ön személyes adataihoz az Ön személyes adataihoz az Adminisztrátor struktúráin belül eljáró személyek, azaz az irányító testület tagjai, Alkalmazottaink és Társaink, azaz azok a személyek férhetnek hozzá, akiket felhatalmazunk a személyes adatok feldolgozására a számukra biztosított jogok gyakorlásával és a megbízott feladatokkal kapcsolatban,

       Az Ön adatai az alvállalkozóink számára is hozzáférhetővé válnak, mint például: fuvarozó cégek, fizetési megbízásokat feldolgozó cégek és egyéb szervezetek, amelyekkel együttműködünk az Önnel való kapcsolataink teljesítése érdekében, mint például az Adminisztrátornak szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, különösen: informatikai szolgáltatások, számviteli és pénzügyi szolgáltatások, könyvvizsgálati szolgáltatások, futárszolgálatok, jogi szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, garanciális vagy szavatossági javítások körébe tartozó szolgáltatások, valamint - a szükséges mértékben - technológiai szolgáltatók, beszállítók és partnerek.

       a logisztikai, szállítási és kézbesítési szolgáltatások nyújtásában, ügyfélszolgálati szolgáltatók, beszállítók és partnerek a marketing- és reklámszolgáltatások nyújtásában, valamint olyan alvállalkozók, akik révén az Adatkezelő üzleti tevékenysége keretében feladatokat lát el;

       Az Ön adatai az üzleti tevékenységünkkel összefüggésben a személyes adatok feldolgozására jogszabály által felhatalmazott szervezetek (adóhatóságok, bankok stb.) számára is hozzáférhetővé tehetők.

       Az Adminisztrátor nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen és nemzetközi szervezeteken kívüli országokba.

       ALKALMAZUNK-E PROFILALKOTÁST/AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALT ÖNNEL SZEMBEN?

       A Rendszergazda nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt Önnel szemben, azonban a rendelkezésére álló információk (például az Ön böngészési preferenciái, kedvelései vagy vásárlási előzményei) és a rendelkezésére bocsátott személyes adatok alapján profilozza Önt. A rendszergazda nem hoz joghatással járó döntéseket, beleértve az ármódosításokat sem, amikor ilyen módon profilozza az ajánlatot.

       Releváns marketingtechnikák

       Az üzemeltető a weboldal forgalmának statisztikai elemzését használja, a Google Analytics (Google Inc., székhelye: USA) segítségével. Az üzemeltető nem továbbít személyes adatokat a szolgáltatás üzemeltetőjének, csak anonimizált információkat. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatán alapul. A Google hirdetési hálózat által gyűjtött, a felhasználói preferenciákra vonatkozó információk tekintetében a felhasználó a következő eszközzel megtekintheti és szerkesztheti a cookie-kból származó információkat: https://www.google.com/ads/preferences/.

       Az Üzemeltető remarketing technikákat alkalmaz, hogy a reklámüzeneteket a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséhez igazítsa, ami azt az illúziót keltheti, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó nyomon követésére használják, de a gyakorlatban az Üzemeltetőtől nem kerülnek személyes adatok a reklámszolgáltatókhoz. Az ilyen tevékenységek technológiai előfeltétele, hogy a cookie-k engedélyezve legyenek.

       Az Üzemeltető alkalmazza és használja a Facebook pixelt. Ez a technológia azt jelenti, hogy a Facebook (Facebook Inc., székhelye: USA) tudja, hogy egy nála regisztrált személy használja a Weboldalt. Az Üzemeltető nem továbbít további személyes adatokat a Facebooknak. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatán alapul.

       Az Üzemeltető a felhasználói viselkedés tanulmányozására egy olyan megoldást használ, amely hőtérképek létrehozásával és a weboldalon való viselkedés rögzítésével tanulmányozza a felhasználók viselkedését. Ezeket az információkat anonimizálják, mielőtt elküldik a szolgáltatás üzemeltetőjének, így az nem tudja, hogy melyik személyre vonatkoznak. Különösen a beírt jelszavak és egyéb személyes adatok nem kerülnek rögzítésre.

       Az Üzemeltető olyan megoldást használ, amely automatizálja a szolgáltatás működését a felhasználókkal kapcsolatban, például egy adott aloldal meglátogatása után e-mailt küldhet a felhasználónak, feltéve, hogy a felhasználó beleegyezett, hogy kereskedelmi leveleket kapjon az Üzemeltetőtől.